Show Posts

You can view here all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas to which you currently have access.


Topics - hanskessens

Pages: [1]
1
Hier twee fotootjes van mijn hand. Wel gebracket en niet gehdrrd, míjn nieuwe werkelijkheid wordt vooral gevormd door de uitsnede.
Ik kijk terug op een leuk weekend met de vrouwen en mannen van de Haarlemse Fotoclub...
Hans Kessens

Pages: [1]